Google Analytics cookies/Privacy

Through our website, a cookie is placed by the U.S. company Google, as part of the "Analytics" service. We use this service to track and to get reports about how visitors use the website. Google may transfer this information to third parties where Google is legally required or if third parties process the information on Google's behalf. We have no influence.


The information we collect is anonymous as much as possible. Your IP address is not explicitly given. The information is transmitted to Google and stored on servers in the United States.

Google Analytics cookies/Privacy

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die we verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.