Uitleg testmethoden

Table of comparison bfu / EMPA / Uni Wuppertal

FSC 2000, NTA 7909, DIN 51130, vergelijkingstabel

De stroefheid van een vloeroppervlak wordt uitgedrukt in de zogeheten wrijvingscoëfficiënt (µ). De wrijvingsweerstand van een vloer kan alleen in de praktijk met behulp van testapparatuur worden gemeten.

In samenwerking met KIWA en TÜV Rheinland heeft Compañero wrijvingstesten laten uitvoeren op prefab betonelementen met een GIAN betonafdruk. Uit deze testen blijkt dat alle prefab betonelementen met een GIAN betonafdruk ruimschoots voldoen aan de gestelde eisen.

Al naar gelang de toepassing kan voor de juiste antislipwaarde worden gekozen, van normaal antislip voor binnentoepassingen tot zeer hoog antislip voor natte ruimten en buitenruimten.

 

GIAN, FSC 2000, leer, rubber, kunststof schoenzool, test, testrapport, anti-slip,  structuur, beton
De FSC 2000 print meet de wrijvingsweerstand van een vloeroppervlak en gebruikt daarbij drie standaardglijders. De proef wordt in droge en in natte toestand uitgevoerd, met de drie standaardglijders (nabootsing van de schoenzool) van respectievelijk rubber, kunststof en leer.


GIAN beton, test, FSC 2000
De betonplaten met afdrukken van GIAN structuurmatten worden getest met de FSC 2000 print van TÜV Rheinland.

DIN 51130 R-normering, hellingproef
De DIN 51130 R-normering (hellingproef met testpersonen) is een statische testmethode die in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd ontwikkeld en nog steeds veel wordt gebruikt.

DIN 51130 R-normering, hellingproef
Tijdens deze proefopstelling, die alleen in een laboratorium wordt uitgevoerd, wordt de helling steeds schuiner. Hoe schuiner de helling waarbij het glijden begint, des te hoger de R-waarde.

 

hellingproef, GIAN 2

hellingproef, GIAN 9